УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Пътуване с буквите
(две части)

Автори: Мария Банова
              Нанка Врачева

Първа част
ISBN 954-9797-09-0
64 стр., цена: 2 лв.

  Включва:
 • гласни звукове и букви;
 • сонорни гласни: м, н, л, р, й;
 • съгласни звукове и букви: б–п, д–т, з–с, г–к, ш, в.
  Приложение:
 • текстове за диктовки;
 • отговори на игрословици и гатанки;
Втора част
ISBN 954-9797-11-2
56 стр., цена 2 лв.

  Включва:
 • буквите: я, ю, щ;
 • съгласни звукове и букви: ч, ц, х, ф, ж;
 • буквосъчетанията: йо, ьо;
 • самостоятелни работи;
 • стихотворения, разкази, приказки, гатанки.
  Приложение:
 • Текстове за диктовки:
 • Отговори на гатанките и игрословиците, включени в помагалото.
  В учебното помагало се посочва най-верният методически път за ограмотяване на децата.
  Съобразно методиката на ограмотяването, индивидуалните възможности на учениците и принципа за достъпност, са предложени модели:
  • на срички;
  • на думи;
  • на словосъчетания;
  • на изречения
  и цялостни текстове.
  Авторките предлагат:
  • Лексикална работа за обогатяване на устната реч
   (синоними, омоними, антоними).
   Разнообразни упражнения:
  • за овладяване на синтактичния строеж на изречението;
  • за усъвършенстване на писмената реч;
  • игрословици, гатанки, въпроси и занимателни задачи.
   Целта на авторките е:
  • да се усъвършенства четивната техника на учениците;
  • да се съдейства за развитие на мисленето.
Ограмотяването на учениците се осъществява интересно, игрово, занимателно.