УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Тестове за Държавен зрелостен изпит по български език и литература
с приложения:
1. Свитък за свободните отговори – 40 стр.
2. Свитък с отговори на всяка задача – 32 стр.

Автори: Мария Банова, Стамена Димова

ISBN 978-954-9797-51-0
152 стр.

цена: 10 лв.

"Тестове за Държавен зрелостен изпит по български език и литература" е новата книга на издателство "Бан Мар".
При изработването й авторите са се съобразили с учебно-изпитните програми по български език и литература, с примерния изпитен вариант за Държавен зрелостен изпит на МОМН, както и със стартираната Програма за международно оценяване на учениците (РISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учебното помагало съдържа 10 теста с по 40 тестови задачи или всичко 400 задачи с избираем или със свободен отговор. Задача 41 изисква създаване на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе по тема върху изучено литературно произведение. Първите 30 задачи във всеки тест са от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. За задачите със свободен отговор (от 31 до 40 вкл.) е предвиден свитък за свободните отговори. Тестовите задачи, от 1 до 12 и от 35 до 37 вкл., са свързани със знанията на учениците по български език за откриване на:
    • правописни грешки
    • пунктуационни грешки
    • граматични грешки
    • лексикални грешки и др.
С тестовите задачи по литература авторите си поставят за цел да изградят умения у учениците да се ориентират и разбират литературния текст, умения да сравняват, да отделят същественото от несъщественото, вярното от невярното; умения да изразяват лично отношение по открити от тях авторови послания, умения да разгадават "тайните" на художествения текст. Във връзка с Програмата за международното оценяване на учениците и съобразно примерния вариант на МОМН, авторите предлагат 11 тестови задачи върху два или три текста от различни стилове, подчинени на една тема, текстове от различни сфери на общуване: научна, медийна, институционална, естетическа и др. Чрез тестовите задачи се насочва вниманието на учениците върху разбиране смисъла на текста, откриване на причинно-следствените връзки и взаимоотношения, достигане до конкретни изводи и обобощения. Книгата съдържа две приложения:
    • свитък за свободните отговори
        и
    • свитък с отговори на всяка задача,
които дават възможност на учениците за самопропроверка и самооценка на езиковата и литературната си компетентност.