УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Тестове. Правила, съчинения и есета по български език и литература
Подготовка за матура
Автори: Мария Банова, Стамена Димова

ISBN 978-954-9797-52-7
232 стр.
цена: 12 лв.

Съобразено е с новия вариант на матуритетния
формат на Министерството на образованието,
младежта и науката, и с учебно-изпитните програми
по български език и литература.Тестове за Държавен зрелостен изпит по български език и литература
с приложения:
1. Свитък за свободните отговори – 40 стр.
2. Свитък с отговори на всяка задача – 32 стр.

Автори: Мария Банова, Стамена Димова

ISBN 978-954-9797-51-0
152 стр.                                                                                още за книгата

цена: 10 лв.

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката c обща оценка „Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала“.

Книгата на изд. "Бан Мар" е ценна, полезна и необходима както за ученици, така и за учители в ежедневната им работа по български език и литература при подготовката на учениците им и успешното им представяне на Държавния зрелостен изпит.УЧЕБЕН РЕЧНИК
за правоговор, правопис
и пунктуация
на българския книжовен език
Мария Банова, Росица Николова

ISBN 978-954-9797-45-9
256 стр.

цена: 9,60 лв. - с мека корица
         13,20 лв. - с твърда корица                                     още за книгата

Ценен справочник, предназначен за ученици, учители и широк кръг читатели.
Самоучители
по българска литература

Самоучител
по българска литература за
учениците от последните класове
Първа книга
Димова, Стамена

ISBN 95409797-18-X
200 стр., цена: 6 лв.

Първа книга включва авторите:
» Христо Ботев (поезия и проза);
» Иван Вазов (поезия и проза);
» Алеко Константинов (пътеписи, фейлетони и книгата „Бай Ганьо".
Самоучител по литература
Поети на България
от Пенчо Славейков до Никола Вапцаров
Втора книга
Димова, Стамена

Второ преработено и допълнено издание

ISBN 954-9797-19-8
242 стр., цена: 8.50 лв.

Втора книга включва авторите:
» Пенчо Славейков;
» Пейо Яворов;
» Димчо Дебелянов;
» Гео Милев;
» Христо Смирненски;
» Атанас Далчев;
» Никола Вапцаров.Самоучител по литература
Разказвачите на България
Трета книга
Димова, Стамена

ISBN 954-9797-20-1
156 стр., цена: 5.00 лв.

Трета книга включва авторите:
» Елин Пелин (разкази и повести);
» Йордан Йовков (разкази и повести);
» Димитър Димов - „Тютюн"
» Димитър Талев - „Железният светилник".

* Книгите обхващат цялостно предвидения по учебната програма фактически материал:
• литературна епоха;
• жизнен и творчески път на авторите;
• поглед към литературния им живот;
• анализи на произведенията.

Книгите се отличават: • с научно-методическия си характер;
• със задълбочен анализ на произведенията на всеки автор, тематично обособени;
• с желанието на авторката да научи учениците самостоятелно да разширяват кръговете на познанието си,
• да обогатяват литературния си опит и култура, вярвайки в тяхната независимост и възможности.

Книгите съдържат богати литературни знания над задължителните.
Улесняват самоподготовката на учениците, на кандидат-студентите и студентите.
Подпомагат работата на ученици, учители и преподаватели в подготовката за матура.
Тестове за самоподготовка
по български език и литература
за зрелостници и кандидат-студенти

Банова, Мария

196 стр., цена: 6 лв.
ISBN 954-9797-29-5

Помагалото съдържа 480 тестови задачи, разпределени в 10 теста. Във всеки тест са включени:
• 9 задачи за извличане на информация от текст (научен, художествен, публицистичен, официално-делови и др.);
• 17 задачи по български език;
• 20 – по българска литература;
• с 2 тестови задачи се проверяват знанията и уменията на зрелостниците за писане на текстове, различни по жанр и форма (интервю, есе, заявление, молба, CV); за създаване на аргументативни текстове по хуманитарен проблем (литературноинтерпретативно съчинение, есе със свободна аргументация и др.).

Чрез книгата авторката си поставя за цел:
• да подпомогне зрелостниците и кандидат-студентите – чрез тестови задачи – да задълбочават, усъвършенстват и самооценяват овладените знания и умения, в подготовката им за матура;
• да отговори на изискванията за проверка и оценка степента на овладените норми на съвременния книжовен български език и знанията по българска литература

Учебното помагало е съобразена с Държавните образователни изисквания.

Книгата е изключително полезна:
• с предложените примерни варианти на текстове от различни сфери на общуване;
• с ключа за верните отговори;
• с приложението от:
• • литературни термини;
• • граматични, правописни, пунктуационни правила, характерни за българския книжовен език.

Книгата осигурява отлична подготовка на зрелостниците и на кандидат-студентите.