УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Дейността и умението да се мисли – път
към знанието

Mъдрости
Пословици, поговорки, сентенции
Съставител: Мария Банова

ISBN 978-954-9797-50-3
136 стр., цена: 4.50 лв.

Пословиците, поговорките и сентенциите са тематично обособени в 20 раздела: „Време“; „Човек. Живот. Смисъл на живота“; „Здраве“, „Родина“; „Народ“; „Ум. Разум. Мислене. Мъдрост“;
Учение. Образование. Възпитание“ и т.н.
Поуката на народните приказки и басни се изразява най-често с пословици и сентенции. Те са извод, мъдро заключение и за разказана случка, за събитие, за постъпка на човек.
Пословиците, поговорките и сентенциите могат да се вплитат естествено и в разговорната реч.
300 Гатанки
Съставител: Мария Банова

ISBN 954-9797-30-9
140 стр., цена: 4.50 лв.

300 гатанки, събрани от: българския фолклор;
от Дядо Благо, Асен Разцветников, Веса Паспалеева, Ас. Босев, Л. Станчев, П. Панчев, Р. Киров, както и от съставителя Мария Банова.
В съответствие с отговорите, гатанките са обединени по азбучен ред.
Ключът към верните отговори е в края на книгата. Това дава възможност за активна мисловна дейност, преди справката с точния отговор.

Двете книги са предназначени за учениците от I–V клас. Могат да се използват в часовете по литературно обучение и при самоподготовка.
Две звездички от Иран
(приказка)
Автор: Димитър Никленов

ISBN 954-9797-21-x
Цена: 2 лв.

Героите на приказката са действителни лица. Фатме и Реза са децата на Мария и Али. Семейството живее в красив планински кът в Иран. Какво ли ще донесат на болната си майка и баба в България? „Светлинки от две звездички, които греят над Иранското небе!" Ще успеят ли двете деца да зарадват старите родители на своята майка?

* Предназначена е за учениците от 1–2 клас.