УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Български език за 2. клас
Задачи, тестове, самостоятелни работи
Банова, Мария

Първа част
ISBN: 954-9797-07-4
68 стр., цена: 2.40 лв.

Съдържа:
 • Сродни думи;
 • Синоними;
 • Устна и писмена реч;
 • Как да говорим и пишем;
 • Звукове и букви – гласни и съгласни;
 • Изречения. Съобщителни и въпросителни изречения;
 • Какво назоваваме и изразяваме с думите.
 • Самостоятелни работи (четири варианта)
Приложение:
 • текстове за диктовка;
 • ключ за верните отговори на тестовите задачи.Предложени са:
 • езикови задачи, степенувани по трудност;
 • текстове за диктовка;
 • тестови задачи;
 • творчески задачи;
 • самостоятелни работи за проверка и оценка знанията и уменията на учениците.