УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Български език за 2. клас
Задачи, тестове, самостоятелни работи
Банова, Мария

Втора част (64 с.)
ISBN: 954-9797-08-2
64 стр., цена: 2.40 лв.

Съдържа:
 • Съгласни – звучни и беззвучни;
 • Съществителни и прилагателни имена – видове, съгласуване, правопис;
 • Глагол – изговор и правопис.
 • Самостоятелни работи (шест варианта)
Приложение:
 • текстове за диктовка;
 • ключ за верните отговори на тестовите задачи.
Предложени са:
 • езикови задачи, степенувани по трудност;
 • текстове за диктовка;
 • тестови задачи;
 • творчески задачи;
 • самостоятелни работи за проверка и оценка знанията и уменията на учениците.