УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Към читанката за 2. клас
Банова, Мария

ISBN 954-9797-27-9
92 стр., цена: 5.50 лв.

Учебното помагало съдържа анализи на художествените творби: стихотворения, разкази, приказки, басни, разпределени
в 10 раздела, съобразени с учебника.

Предназначено е за работа на второкласниците в часовете по литературно обучение, по свободноизбираема, задължителноизбираема подготовка
и при самоподготовка вкъщи.
Подпомага работата на учителите и родителите.

  Книгата е замислена от авторката като учебна тетрадка, придружаваща читанката.
  С цел:
  • усъвършенстване на четивната техника на учениците;
  • разбиране, осмисляне и възприемане на прочетеното;
  • развитие на мисленето и въображението им;
  • изразяване на собствена позиция;
  • развитие на устната и писмената реч,
  авторката предлага истинския и верен път за анализ на литературните творби.
Предложената система от въпроси и задачи; от тестове, примерни коментари, игрословици и загадки, пословици и гатанки, е съобразена с последната дума на методиката по литературно обучение и с възрастовите особености на учениците. Осигурява верен път към литературното и езиковото им развитие от най-ранна училищна възраст.


Книгата съдържа:
 • ключ за верните отговори на тестовите задачи; на игрословиците; на гатанките;
 • списък на книгите за 3. клас.