УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Към читанката за 2. клас
(две части)
Банова, Мария

Учебното помагало (в две части) е предназначено за работа с читанката на изд. „Просвета", с автори Иван Цанев и Албена Хранова.
Съобразено е с новата учебна програма.

Първа част
ISBN 954-9797-22-8
68 стр., цена: 3.60 лв.

Съдържа художествените творби от разделите:
„Изворни думи“;
„Приказно време“.

Втора част
ISBN 954-9797-23-6
60 стр., цена: 3.60 лв.

Съдържа художествените творби от разделите:
„Насън и наяве“;
„Патилански четива“.

Първа и втора част съдържат
ключ за верните отговори:
* на тестовите задачи;
* на игрословиците;
* на гатанките.

С цел разбиране, осмисляне, възприемане на идейно-емоционалното съдържание на всяка изучавана литературна творба, авторката се стреми да направи интересно, методически издържано и ефективно обучението по литература от най-ранна училищна възраст.
    Предлага на второкласниците:
  • въпроси и задачи;
  • игрословици и кръстословици, свързани с художествения текст;
  • тестови задачи;
  • примерни коментари, провокиращи мисленето на учениците.
    С всяка поставена задача се цели да се работи с художествения текст.
    Книгата е ценен помощник на учителите и родителите.