УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Литература за 3. клас

Как да четем?
Анализи на художествените творби
в читанката за 3 клас
(две части)
Банова, Мария

Анализирани са художествените произведения в читанката на изд. „Просвета" с автори Румяна Танкова и колектив.

Първа част
ISBN 954-9797-31-7
ISBN 978-954-9797-31-2
84 стр., цена: 4.20 лв.


Втора част
ISBN 954-9797-32-5
ISBN 978-954-9797-32-9
80 стр., цена: 4.20 лв.


Учебното помагало е продължение на идеите на авторката, заложени в учебните помагала по литература за
2. клас:
 • изграждане на интерес у учениците към художествената литература;
  Развитие:
 • на мисленето и въображението им;
 • на устната и писмената им реч;
  Умения за работа с текста:
 • работа върху образите на героите;
 • работа върху литературния език;
 • осмисляне на идеята на творбата.
 • Книгата включва:
 • въпроси, съобразени с възрастовите възможности на третокласниците;
 • разнообразни задачи;
 • кръстословици;
 • гатанки;
 • пословици, поговорки и др.;
 • верни отговори на тестовите задачи, на кръстословиците и на гатанките.
 • Авторката посочва най-верния методически подход за анализ и възприемане от учениците на различните по жанр художествени творби. Осигуряват се високи резултати.