УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Тестове по български език и литература
за 4 клас

Банова, Мария
ISBN 978-9797-36-7
92 стр., цена: 4 лв.


Книгата съдържа:
• 10 теста, по 30 тестови задачи във всеки тест, всичко - 300 тестови задачи по български език и литература;
• Ключ за верните отговори.

Предназначена е:
• за осмисляне и задълбочаване на знанията и уменията на четвъртокласниците;
• за проверка и оценка на езиковата и литературната компетентност на учениците след завършен начален курс - чрез тестове, в съответствие с изискванията на МОМН.

Чрез предложените тестови задачи в тази книга:
• се съдейства за развитие на мисленето;
• избягва се механичното репродуциране на знанията;
• изключва се субективност при оценяване на четвъртокласниците.


Чрез предложените тестови задачи се осигуряват високи резултати на изпита за външно оценяване.

Учебното помагало подпомага работата на учениците и учителите в часовете по български език и литература, в часовете по свободноизбираема, задължителноизбираема подготовка и за самостоятелна работа на четвъртокласниците вкъщи.