УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Диктовката в училище
Текстове и правописни правила
Банова, Мария

ISBN: 978-9797-40-4
160 стр., цена: 5 лв.

С книгата „Диктовката в училище" авторката има за цел да се преодолеят някои пропуски в методиката на обучение по писмени упражнения, и чрез диктовката, осмисляйки правилата и законите на езика ни, ученикът да предотврати типичните грешки, допускани досега, да повиши своята езикова и литературна култура.Авторката насочва вниманието на учители и ученици и към системата от видове диктовки и работа върху грешките.

Книгата съдържа четири раздела:
• Фонетика
• Пряка и непряка реч
• Синтаксис
• Морфология и лексикология

Всеки раздел включва:
• художествени текстове – образци за езиков анализ, съобразно конкретния раздел;
• задачи за изпълнение, с цел разбиране и овладяване на знанията;
• таблици и правописни правила за справка и точна информация при изпълнение на конкретни задачи.

Книгата е ценна, потребна, полезна.