УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Преразказвам сам
Текстове, задачи, насоки за 4. и 5. клас
Банова, Мария

ISBN 954-90255-2-7
88 стр., цена: 3.00 лв.


Ценно учебно помагало за обучение на учениците в подробен преразказ като вид творческа дейност.
Предложените текстове (от български и чужди автори) са образци на художественото слово. Всеки от тях е съпроводен от конкретни:
• насоки и задачи за осмисляне на сюжета и идеята на творбата;
• примерни планове;
• задачи за:
   •• за овладяване на авторовите похвати и изразни средства;
   •• за разбиране ролята на пейзажните и портретни описания, на диалога между героите и др.
   •• за превръщане на пряката реч в непряка и т.н.

Текстовете не са разграничени по класове. Всеки ученик може да подбира текст според своите възможности и интереси.
Книгата съдържа и конкретни изисквания за работа върху подробен преразказ.