УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Български език

Езикови и литературни задачи
по български език за 5. клас
Банова, Мария

ISBN 954-90255-4-3
96 стр., цена: 2.50 лв.

Одобрена като учебно помагало с Протокол №2 от 11.02.1998 г. от МОН.

Книгата:
•• улеснява учебния процес по български език и самоподготовката на петокласниците.
Осигурява двупосочна приемственост от начална към средна степен и обратно.
Предназначена е за ученици и учители.

Учебното помагало е замислено като ценна и необходима книга в часовете по български език и за самостоятелна работа.
Целта на авторката е, чрез предложените разнообразни задачи да се съдейства за:
• овладяване на езика като система;
• осмисляне на езиковите, правописните, стиловите норми;
• за усъвършенстване на езиковия усет и литературна култура на учениците.
Подбраните текстове могат да се използват многофункционално –
за анализ и откриване на езиковите факти, за редактиране,
за диктовка и т.н.
Книгата съдържа и пет варианта на самостоятелни работи за самопроверка, за проверка и оценка знанията на петокласниците на изходно ниво.