УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Български език

Самоучител
по български език за 5. и 6. клас
Езикови и тестови задачи
Самостоятелни работи
Банова, Мария

ISBN 954-9797-47-3
112 стр., цена: 3.60 лв.
С поредната си книга Самоучител
по български език за 5. и 6. клас
авторката има за цел да посочи система на работа по български език за осмисляне, затвърдяване, овладяване и практическо приложение на придобитите знания от учениците.

Ръководейки се от принципа за спираловидно организиране на материала, се предвиждат разнообразни текстове, езикови задачи и тестови задачи, които дават възможност за комплексност при изучаване на езиковите явления и факти от всички дялове на граматиката, съобразно програмното съдържание по български език.

Предложени са пет варианта на самостоятелни работи за самооценка и оценка на учениците.
  1. Оригинална, съвременна, полезна книга за учители и ученици, с доказани високи резултати по български език.

  1. Отговаря на Държавните образователни изисквания за учебни помагала.
Езикови и литературни задачи
по български език за 5. клас
Банова, Мария

ISBN 954-90255-4-3
96 стр., цена: 2.50 лв.

още за книгата
Развитие на писмената реч

Диктовката в училище
Текстове и правописни правила
Банова, Мария

ISBN: 978-9797-40-4

160 стр., цена: 5 лв.

3-5 клас

                                                                         още за книгата

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката c обща оценка „Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала“.Преразказвам сам
Текстове, задачи, насоки за 4. и 5. клас
Банова, Мария

ISBN 954-90255-2-7
88 стр., цена: 3.00 лв.
4-5 клас

още за книгата