УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Български език

Самоучител
по български език за 5. и 6. клас
Езикови и тестови задачи
Самостоятелни работи
Банова, Мария

ISBN 954-9797-47-3
112 стр., цена: 3.60 лв.

С поредната си книга Самоучител
по български език за 5. и 6. клас
авторката има за цел да посочи система на работа по български език за осмисляне, затвърдяване, овладяване и практическо приложение на придобитите знания от учениците.

Ръководейки се от принципа за спираловидно организиране на материала, се предвиждат разнообразни текстове, езикови задачи и тестови задачи, които дават възможност за комплексност при изучаване на езиковите явления и факти от всички дялове на граматиката, съобразно програмното съдържание по български език.

Предложени са пет варианта на самостоятелни работи за самооценка и оценка на учениците.


  1. Оригинална, съвременна, полезна книга за учители и ученици, с доказани високи резултати по български език.

  1. Отговаря на Държавните образователни изисквания за учебни помагала.