УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Самоучител
по български език за 6. и 7. клас

Банова, Мария

цена: 4.20 лв.
ISBN 954-9797-48-1

Книгата е предназначена за ученици и учители.

С поредната си книга Самоучител
по български език за 5. и 6. клас
авторката има за цел да посочи система на работа по български език за осмисляне, затвърдяване, овладяване и практическо приложение на придобитите знания от учениците.

Ръководейки се от принципа за спираловидно организиране на материала, се предвиждат разнообразни текстове, езикови задачи и тестови задачи, които дават възможност за комплексност при изучаване на езиковите явления и факти от всички дялове на граматиката, съобразно програмното съдържание по български език.

Оригинална, съвременна, полезна книга за ученици и учители,
с доказани високи резултати по български език.
Книгата подпомага седмокласниците за отличното им представяне
на изпита за външно оценяване и на конкурсния изпит
за елитните училища.