УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Тестови задачи
и правописни правила
по български език за 6 и 7. клас
(две части)
Банова, Мария

Трето преработено и допълнено издание

Първа част

ISBN 978-954-9797-42-8
144 стр., цена: 6 лв.

Втора част
ISBN 978-954-9797-43-5
100 стр., цена: 6 лв.
Първа част включва тестови задачи и правописни правила от разделите:
» Фонетика;
» Лексикология;
» Морфология.
Ключ за верните отговори.

Втора част включва тестови задачи и правописни правила от разделите:
» Синтаксис;
» Текст – същност, видове, функции;
» Тест с 60 тестови задачи.
Ключ за верните отговори.

Предложената книга (в две части) съдържа 888 текстови задачи, таблици и правописни правила. Обхваща всички дялове на граматиката. Включва и един цялостен тест с 60 тестови задачи.
Целта на авторката е да подпомогне седмокласниците в учебния процес да овладяват, разширяват и осмислят езиковите знания.
Чрез правописните правила се съдейства за изграждане на умения у учениците да получават научна информация и правят справка при срещнати затруднения.

Учебното помагало е:
• проверено и утвърдено от практиката;
• с доказани високи резултати по български език;
• сигурна подготовка за успешно представяне на конкурсни изпити.

Книгата може да бъде полезна и за учениците от 6. клас.
Улеснява труда на учители и ученици в учебния процес по български език.

Ключът за верните отговори дава възможност на учениците за самообучение и самопроверка.

Книгата съдейства за отличната подготовка на седмокласниците за конкурсните изпити.