УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Самоучител за съчинение разсъждение
7. клас
(в две части)

Димова, Стамена

Първа част
ISBN 954-9797-29-5
132 стр., цена 3.50 лв.

Втора част
ISBN 954-9797-10-4
80 стр., цена 3 лв.

Одобрена като учебно помагало със Заповед NPD 09-446 от 02.07.2002 г. на МИнистъра на образованието и науката.

* Книгата съдържа произведения от авторите, включени в задължителната учебна програма по литература 7. клас.


Първа част:
» Любен Каравелов – „Маминото детенце"
» Христо Ботев – „На прощаване"
» Иван Вазов – „Немили-недраги", „Една българка", „Опълченците на Шипка", „Българският език".

Втора част:
» Алеко Константинов – „До Чикаго и назад";
» Елин Пелин – „Ангелинка";
» Йордан Йовков – „По жицата".

Учебното помагало е предназначено за ученици и учители за работа в часовете по литература и при самоподготовка на седмокласниците.

Книгата е полезна и необходима за учениците. Ценен пътеводител при писане на съчинение разсъждение. Посочва истинския път за разбиране и осмисляне на литературните творби.

Включва информация за:
» същността на съчинението разсъждение;
» структурата на съчинението разсъждение;

Съдържа:
• примерни съчинения разсъждения;
• разширени планове за съчинение разсъждение върху всички изучавани произведения;
• задълбочени анализи на творбите;
• ценна информация за авторите, изучавани в седми клас и др.

Книгата е с доказани високи резултати.