УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 


Условия за ползване на този сайт

Независимо че се правят всички усилия, за да се поддържа точността на информацията на този уеб сайт, Издателство „Бан Мар“ не носи никаква отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в него.

Намерението ни е, поддържането на настоящия сайт да бъде допълнителна услуга за бъдещите и настоящи наши клиенти и обществеността като цяло. Този сайт и
съдържащата се в него информация нямат за цел да заменят офиса на
Издателство „Бан Мар“.

Издателство „Бан Мар“ не носи отговорност, ако настоящият сайт временно е недостъпен, поддържането му бъде прекратено или сайтът бъде преместен на друг домейн или сървър.

Без изрично потвърждение от Издателство „Бан Мар“, потребителят носи риска от използването на този уеб сайт и на информацията, съдържаща се в него.


(с) Издателство „Бан Мар“, 2011. Всички права на книгите на издателство „Бан Мар" са запазени. Текст, откъси, както и знакът не могат да се възпроизвеждат без съгласие на издателя.