УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
 Издателство „Бан Мар” 

Учебни помагала
по български език и литература

„Бан Мар” е частно издателство, основано през 1997 год. Специализирано е по български език и литература.
Издава учебно-методически помагала за ученици от I до XII кл., за кандидат-студенти, за студенти, за учители, преподаватели и всички, които проявяват интерес към българския език и литературата.
Издателство „Бан Мар” се наложи като водещо в областта на съвременната методика по български език и литература.
Съдържанието на книгите е поднесено логично, достъпно и интересно.
Книгите са предназначени за работа в час и за самоподготовка на учениците.
    •  Осигуряват активна мисловна дейност и високи резултати.
    •  Сигурна подготовка за конкурсни изпити.
Издателство „Бан Мар” предлага най-интересните, методически и научно издържани, съвременни, ценни, най-търсените учебни помагала по български език и литература за ученици и учители.

Излезе от печат новата книга на изд. "Бан Мар":

--------------------------------------------

                 Тестове
правила, съчинения и есета
по български език и литература
Подготовка за матура
--------------------------------------------
автори: Мария Банова, Стамена Димова

Книгата е продължение на наложилото се в учебната практика помагало:

--------------------------------------------
                 Тестове
за държавен зрелостен изпит
по български език и литература
--------------------------------------------
автори: Мария Банова, Стамена Димова

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-240/06.03.2012
на министъра на образованието, младежта и науката c обща оценка „Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците
и учебните помагала“.

За всички, които се готвят за матура – най-новите тестове, съобразени с последните изисквания на МОМН.

Поръчки за книгите се приемат от издателството:
•   e-mail: banmar@abv.bg
•   тел.: 02/ 953 09 20, GSM 0887 314 881.

Книгите получавате след 2-3 дни чрез куриерска служба на посочения от вас адрес.

(с) Издателство "Бан Мар", 2011. Всички права на книгите на издателство „Бан Мар" са запазени. Текст, откъси, както и знакът не могат да се възпроизвеждат без съгласие на издателя.